Ingyenes szállítás 9999 Ft-tól

Panaszkezelési eljárás

Részlet a szerződési feltételekből.
A teljes szerződési feltételek itt találhatók.

 1. HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL EREDŐ JOGOK
  1. Garantáljuk, hogy az Áruk károsodásának kockázatát a Feltételek 7. cikke szerinti átruházás időpontjában az Áruk hibátlanok, különösen, hogy:
   1. Megfelelnek az Önnel megállapodott tulajdonságoknak, és ha nem állapodtunk meg kifejezetten, akkor azoknak, amelyeket az Áruk leírásában megjelöltünk, vagy amelyek az Áruk jellegére tekintettel elvárhatók;
   2. alkalmasak az általunk megadott célokra vagy az ilyen típusú áruk esetében szokásos célokra;
   3. megfelelnek az elfogadott minta minőségének vagy kivitelezésének, amennyiben a minőséget vagy kivitelezést a minta alapján határozták meg.
   4. megfelelő mennyiségű és súlyúak.
   5. megfelelnek a jogszabály által előírt követelményeknek.
   6. nem terhelik harmadik felek jogai.
  2. Abban az esetben, ha az Áru hibás, azaz különösen, ha az 1. cikk szerinti feltételek valamelyike nem teljesül, Ön az ilyen hibáról értesíthet bennünket, és gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogait (azaz reklamálhat az Árukkal kapcsolatban) az azonosító adatainkban megadott címünkre küldött e-mailben vagy levélben. A reklamáció benyújtásához használhatja az általunk biztosított, a Feltételek 1. számú mellékleteként csatolt mintanyomtatványt is. A hibás teljesítéshez való jog gyakorlása során Önnek kell megválasztania, hogy miként kívánja a hibát orvosolni, és ezt a választását - a 7.3. pont kivételével - a későbbiekben nem változtathatja meg a beleegyezésünk nélkül. A reklamációt az Ön által gyakorolt hibás teljesítési jognak megfelelően rendezzük. Abban az esetben, ha Ön nem választja a hiba elhárítását, a 7.4. pontban meghatározott jogok akkor is megilletik Önt, ha a hibás teljesítés a Szerződés lényeges megszegését jelentette.
  3. Ha a hibás teljesítés a Szerződés lényeges megszegését jelenti, Önt a következő jogok illetik meg:
   1. a hiba kijavítása új, hibátlan Áruk szállítása vagy az Áruk hiányzó részének szállítása révén;
   2. a hiba elhárítása az Áruk kijavításával;
   3. ésszerű árengedményt kaphat az árból;
   4. a szerződéstől való elállás;
   5. Ha Ön az a) vagy b) pont szerinti hibaelhárítást választja, és mi az általunk meghatározott ésszerű határidőn belül nem orvosoljuk a hibát ilyen módon, vagy közöljük Önnel, hogy a hibát egyáltalán nem orvosoljuk ilyen módon, akkor Önnek a c) és d) pont szerinti jogai vannak, még akkor is, ha Ön eredetileg nem kérte ezeket a panasz részeként. Ugyanakkor, ha Ön úgy dönt, hogy a hibát az Áruk kijavításával orvosolja, és úgy találjuk, hogy a hiba nem javítható, erről értesítjük Önt, és Ön választhat más módszert a hiba kijavítására.
  4. Ha a hibás teljesítés a Szerződés nem lényeges megszegése, Önt a következő jogok illetik meg:
   1. a hiba kijavítása új, hibátlan Áruk szállítása vagy az Áruk hiányzó részének szállítása útján;
   2. a hiba orvoslása az Áruk kijavításával;
   3. ésszerű árengedmény az árból.
   4. Ha azonban nem hárítjuk el időben a hibát, vagy megtagadjuk a hiba elhárítását, Önnek joga van elállni a szerződéstől. Ön akkor is elállhat a szerződéstől, ha az Árut nem tudja megfelelően használni, mert az Áru javítását követően a hiba ismétlődik, vagy ha az Áru többszörösen hibás.
  5. Lényeges vagy nem lényegtelen szerződésszegés esetén Ön nem állhat el a szerződéstől, és nem követelheti új termék szállítását, kivéve, ha az árukat abban az állapotban tudja visszaküldeni, ahogyan azokat átvette. Ez nem vonatkozik a következő esetekre:
   1. ha az Áruk állapota megváltozott a hiba feltárására irányuló vizsgálat eredményeként;
   2. ha az árukat a hiba felfedezése előtt használták;
   3. ha az Áruk változatlan állapotban történő visszaküldésének lehetetlensége nem az Ön cselekedete vagy mulasztása miatt következett be,
   4. ha az Árukat a hiba felfedezése előtt Ön a szokásos használat során eladta, elfogyasztotta vagy megváltoztatta; ha azonban az Árunak csak egy részét adták el, fogyasztották el vagy változtatták meg, az Ön felelőssége, hogy az Árunak azt a részét visszaküldje, amelyet vissza lehet küldeni, ebben az esetben az Áraknak azt a részét nem térítik vissza, amely az Árunak az áru egy részének használatából származó előnyének felel meg.
  6. A reklamáció beérkezésétől számított három napon belül e-mailben visszaigazoljuk Önnek, hogy megkaptuk a reklamációt, hogy mikor érkezett be, és hogy a reklamáció megoldása várhatóan mennyi időt vesz igénybe. A panaszt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kézhezvételtől számított 30 napon belül kezeljük. A határidő a kettőnk közös megegyezésével meghosszabbítható. Ha a határidő hiába telik le, Ön elállhat a szerződéstől.
  7. A panasz rendezéséről e-mailben tájékoztatjuk Önt. Ha a panasz jogos, Ön jogosult az ésszerűen felmerült költségek visszatérítésére. Ezeket a költségeket Ön köteles bizonyítani, pl. nyugtával vagy szállítólevéllel. Abban az esetben, ha a hibát új Áruk szállításával orvosolták, az Ön felelőssége, hogy az eredeti Árukat visszaküldje nekünk, de a visszaküldés költségeit mi viseljük.
  8. A hibás teljesítésből és az akciós reklamációból eredő jogok gyakorlására a Polgári Törvénykönyv 1810. és azt követő, 1820. és azt követő, valamint 2099. és azt követő szakaszai és a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései az irányadók.
  9. Amennyiben Ön vállalkozás, kötelessége, hogy a hibát haladéktalanul, miután azt felfedezhette, de legkésőbb az áru átvételétől számított három napon belül jelezze és kifogásolja.
  10. Ha Ön fogyasztó, akkor a fogyasztási cikkekben előforduló hiba esetén az áru átvételétől számított 24 hónapon belül jogosult a hibás teljesítéssel kapcsolatos jogait gyakorolni.
  11. A hibás teljesítési jogokra vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandók az alábbi esetekben:
   1. Alacsonyabb áron értékesített áruk, amelyek hibája miatt az alacsonyabb árban állapodtak meg;
   2. az Áruk szokásos használatból eredő kopása és elhasználódása;
   3. használt Áruk esetében az Ön által átvett Áruk használatának vagy elhasználódásának megfelelő mértékű hiba miatt;
   4. ha az Áruk jellege ezt megköveteli.